Podiumproducties

Welkom. Theater is mijn passie, ik zal dan ook zeer graag en met veel spelplezier een van mijn podiumvoorstellingen bij jullie brengen, optimaal begeleid met eigen licht- en geluidsinstallatie
door een bekwaam technisch medewerker.
Maak rustig een keuze uit onderstaande podiumproducties.

Hoort hoe het zingt vanbinnen

2024, het jubileumjaar van Guido Gezelle. Samen met haar zanger-gitarist Eddy Peremans brengt ze gedichten uit de poëtische schatkamer van Guido Gezelle. Een scala van emoties, soms ontroerend, grappig, virtuoos, gesproken en gezongen.

Perlas perdidas

Naast liederen uit haar eigen repertoire brengt ze “verloren parels” die dreigen weg te zinken in de vergetelheid, aansluitend bij haar eigen denken en gevoelsleven.
Pianist Patrick Desmedt begeleidt haar. Een vaak vrolijk samenspel dat voor hen beiden puur genot is en dat ze maar al te graag willen delen met het publiek.
Begeleiding kan ook met combo.

Kerstprogramma

Een warm feestelijk gebeuren, dat enkel in de maand december gespeeld wordt.

Angélique

Een ijzersterke theatermonoloog van Erik Vlaminck.
Een ouder wordende vrouw leeft met haar hebben en houden in opvangtehuizen. Ooit is zij als jonge kloosterzuster naar het toen nog “Belgisch Congo” getrokken en begin van de jaren zestig, allesbehalve ongeschonden, eens terug in België uitgetreden.

Springlevend

Een muzikaal theatergebeuren. Ontroerend, grappig, gevoelig, vaak ondeugend.
Ik ga op zoek naar mijn eigen energiebronnen en hoe die aan te boren. Met een knipoog wil ik het spook van de nakende ouderdom een hak zetten en weiger ik categoriek te verzeilen in sleur en gezeur. Inmiddels breek ik een lans voor het “springlevend” houden van mens, dier en natuur.

Hola Zomaar Oma

Een ludiek podiumgebeuren over de relatie grootouders-kleinkinderen. Een confronterende, vaak grappige, potsierlijke, maar ook ontroerende zoektocht gegoten in spel, tekst en liederen.

Mist, mijn moeder en ik

Vertelproductie voor mantelzorgers, familieleden, vrienden en hulpverleners van dementerende ouderen.
In deze voorstelling vertel ik over de ervaringen met mijn dementerende moeder. Ik heb het over haar falend geheugen, haar verward gedrag, haar onrust en achterdocht, haar agressies en de vaak hilarische anekdotes. Ik vertel openhartig hoe ik zelf, met vallen en opstaan, met dementie heb leren omgaan. Tussendoor breng ik enkele passende teksten en poëzie en zing een paar liederen.

Meer…

Ik kan ook geboekt worden voor een gelegenheidsprogramma met liederen en conferences, en voor filmopnamen, presentatie- en stemmenwerk.